Verkkosivun
tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee sivustoa: https://maol2.fi

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


MFKA-kustannus Oy, Y-tunnus: 0424129-0
Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki

Yhteyshenkilö: Jasmin Välimäki, [email protected], puh. 050 587 8444

2. Rekisterin nimi


MAOL2:n uutiskirjeen tilaajat

3. Henkilötietojen käyttäminen


Henkilötietoja käytetään MAOL2 -oppimisalustan asiakkaille suunnatussa viestinnässä ja markkinoinnin kohdentamisessa.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

4. Rekisterin tietosisältö


Käyttäjän itsensä antama sähköpostiosoite.

5. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakkaan antamat tiedot.

6. Rekisterin suojaus


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimukset.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle (kohta 10).

7. Henkilötietojen säilytysaika


Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

8. Rekisteröidyn oikeudet


Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty, vaatia tietojensa poistamista sekä pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista.

Asiakkaan oikeuksia koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyyden. Ilmoitamme, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Voimme luovuttaa sähköpostiosoitteen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin verkkosivujen päivittäminen sitä vaatii.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
Sivuston tekninen ylläpitäjä, Mediapool (Ei markkinointikäyttöön)

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Evästeiden käyttö


Käytämme sivustolla evästeitä, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

  • Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics -palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen


Tietosuojaseloste on laadittu 25.9.2020. Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.